Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
UBMTTQ xã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
 

Chiều 01/7/2020, tại Phòng họp gác 2 trụ sở xã, UBMTTQ Việt Nam xã Đoàn Thượng  tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

          Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã cùng các thành viên trong UBMTTQ Việt Nam xã Đoàn Thượng.

          Hội nghị nghe Đ/c Vũ Đình Bão - Phó CT UBMTTQ xã thông qua báo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức thành viên luôn coi trọng và mở rộng để tổ chức kết nạp các thành viên, hội viên, Đoàn viên mới đồng thời đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động các phong trào thi đua yêu nước để mọi hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. 6 tháng đầu năm 2020 các tổ chức thành viên đã kết nạp 64 Hội viên. trong đó Hội Phụ nữ 5 Hội viên, Hội ND 19, Hội CCB 8, Đoàn thanh niên 31 Đoàn viên, Hội NCT 6 Hội viên. Về công tác tổ chức của UBMTTQ xã do xã nhà được tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã hiệp thương cử 38 thành viên cơ cấu thành phần tổ là người đại diện cho các tổ chức đoàn thể các cơ quan đơn vị và các cá nhân tiêu biểu, Tại hội nghị lần thứ nhất UBMTTQ đã hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UV TT UBMTTQ xã, song do điều kiện công tác của Cán bộ công chức và các thành viên của Mặt trận do vậy UBMTTQ xã tổ chức hiệp thương cử bổ sung các thành viên của MTTQ xã tại các vị trí là Trưởng Ban dân vận, Đại diện Trường Mầm non, Ban CTMT thôn Đĩnh Đào. MTTQ xã tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo, hướng dẫn ban công tác MT các thôn tổ chức quản lý và hoạt động lễ hội đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID 19 tại địa phương, ngoài ra Ban TT UBMTTQ xã thường xuyên phối hợp với ban tuyên giáo của Đảng ủy và, Cán bộ VHXH của UBND xã nắm tình hình về công tác tôn giáo trên địa bàn.

          Phối hợp với Ban tuyên giáo của Đảng ủy, BTV Hội CCB, Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách của đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác phòng chống dịch và công tác vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID 19, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo của Đảng ủy với chuyên đề quý I năm 2020, kế hoạch thực hiện mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020, phương án SX vụ mùa kế hoạch SX vụ đông 2020 và phương án phòng chống thiên tai năm 2020. Phối hợp với TT HĐND xã và Lãnh đạo UBND xã trong việc tổ chức hội nghị Liên tịch giữa TT HĐND, Lãnh đạo UBND và TT UBMTTQ xã và tổ chức thành công kỳ họp thứ  13 và 14 kỳ họp bất thường để Miễn niệm các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và UV UBND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2016 - 2020 đồng thời bầu các đồng chí Nguyễn Trung Kết Bí thư Đảng ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND, đồng chjs Bùi Đức Tòng giữ chức danh Chủ tịch UBDN, đồng chí Vũ Ngọc Hà giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND và đồng chí Vương Văn Cường Trưởng công an giữ chức danh UVUBND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng động viên 15 thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019. Tổng số thanh niên tham gia đăng ký tuổi 17 tại xã là 34/34 = 100% tổ chức tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND xã và nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao,   Ban thường trực UBMTTQ xã thường xuyên duy trì các hoạt động của UBMTTQ như báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ với Đảng ủy và Ban TT UBMTTQ huyện Gia Lộc, thông báo về công tác xây dựng Chính quyền tại kỳ họp HĐND xã theo quy định, đề xuất và kiến nghị với các cấp theo thẩm quyền đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt của Ban TT UBMTTQ xã, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình làm việc của UB MTTQ xã năm 2020. Chương trình phối hợp thực hiện các phong trào các cuộc vận động, đồng thời hướng dẫn Ban CT MT các thôn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm, qua đó làm tăng thêm khối Đại đoàn kết tại địa phương.

          Mặt trận tổ quốc xã, phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các thôn đã phối hợp và tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện các mục tiêu, giải pháp về phát triển KT - XH của địa phương. Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phương án SX vụ Xuân, vụ mùa, PA phòng chống thiên tai theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. Về sản xuất nông nghiệp nhất là ngành trồng trọt với phương châm tập hợp ruộng đất trồng cây rau hoa màu chất lượng cao và có nguồn tiêu thu ổn định. Chủ yếu là các cây có giá trị kinh tế cao như dưa lê, dưa hấu, dưa Kim, ngô ngọt, cần tây và tỏi tây. Đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng xuất và chất lượng cao vào sản xuất. Tích cực mở rộng các vùng chuyên canh rau mầu.

          Phối hợp với cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức thành viên Thăm tặng quà 01 Mẹ VNAH, thắp hương 17 Mẹ VNAH đã mất, phối hợp nhận và trao 240 xuất quà của Chủ tịch nước mỗi xuất 200.000 đồng giá trị 48.000.000đồng.   Nhận và trao 233 xuất quà của tỉnh uỷ – HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh mỗi xuất 400.000đ và 01 túi quà (300.000đ) giá trị 163.100.000đ, nhận và trao  240 xuất quà của xã mỗi xuất 01 kg đường giá trị 4.320.000 đồng. cho những gia đình chính sách và NCC. Tổng giá trị 247.100.000 đồng

Ban TT UBMTTQ Phối hợp vận động và nhận quà trao cho các hộ nghèo trong dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đến ngày 16 tháng 01 năm 2020 Ban TT UBMTTQ xã đã phối hợp nhận và trao được 92 xuất trong đó 36 hộ nghèo và 56 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền  74.050.000 đồng với các hộ nghèo mức thấp nhất là 1.100.000đ và hộ cao nhất là 1.700.000 đồng bao gồm: Quà của HU - HĐND - UBND - MTTQ huyện 38 xuất trong đó có 36 hộ nghèo và 02 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất 300.000đ giá trị 11.400.000 đồng.

Phối hợp tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương cũng như các tổ chức cá nhân, cán bộ công chức viên chức ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID 19 trên địa bàn xã đạt : 49.875.000 đồng và 1.000 khẩu trang vải.

Ban công tác Mặt trận các thôn đã thực hiện nghiêm túc các lễ hội mùa xuân theo quy định của cấp trên phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID 19 đảm bảo tốt.

           Phối hợp triển khai và tuyên truyền trong nhân dân và các đoàn viên hội viên để thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', phối hợp và tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức trang trí đèn hoa các khu trung tâm và đường làng trong dịp tết nguyên đán và lễ hội truyền thống tại các thôn, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây mùa xuân, đến ngày 30 tháng 5 năm 2020 đã trồng được 2150 cây các loại = 100% KH huyện giao.

          Các tổ chức thành viên của mặt trận đã tích cực phối hợp với Trung tâm giáo dục cộng đồng của xã để động viên Đoàn viên, Hội viên tham dự các lớp tập huấn về trồng trọt và chăn nuôi, cập nhật kiến thức mới theo phân công của Đảng ủy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Đã có 65 lượt hội viên, Đoàn viên tham dự, đồng thời các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tín chấp với ngân hàng hướng dẫn cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất và kinh doanh cho 397 hội viên vay, đến nay số vốn được vay là trên 18 tỷ,733 tr đồng (Trong đó vay qua NHNN&PTNT số tiền 10 tỷ 847 tr đồng và vay qua NHCSXH số tiền 7 tỷ 886 tr đồng) từ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Gia đình và làm giàu cho xã hội. Ngoài ra các tổ chức đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp thực hiện ba chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm Ma túy, đảm bảo TTATGT, tích cực thực hiện quy ước Làng đảm bảo duy trì làng VH đã được công nhận.

          6 tháng đầu năm vừa qua MTTQ các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên từ xã đến các thôn đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, phối hợp cùng với các cấp các ngành quan tâm chăm lo ổn định đời sống của nhân dân, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - ANQP ở địa phương.

          Các hoạt động phối hợp do MTTQ trù trì, triển khai và tổ chức thực hiện bám sát và thực hiện theo sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo hướng dẫn của MTTQ cấp trên, tích cực phối hợp với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền có nhiều tiến bộ.

          UBMTTQ xã cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đó là: việc chỉ đạo hướng dẫn hoạt động đối với BCT MT các thôn và phát huy vai trò của một số thành viên của MT ở một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền vận động Đoàn viên, Hội viên trong việc thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch phát triến KT - XH, ANQP, công tác VSMT có mặt còn hạn chế, việc chấp hành quy ước Làng có lúc có nơi chưa nghiêm túc như quy vùng sản xuất, tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, tổ chức dọn VS đường Làng và công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ. Hoạt động và công tác phối hợp của một số thành viên TTND chưa được chặt chẽ, kết quả chưa rõ nét. Việc triển khai và thực hiện các phong trào và các cuộc vận động ở một số nơi, tổ chức thành viên chưa thực sự tích cực.

          Với kết quả đạt được, UBMTTQ xã cũng đề ra 10 nhiệm chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2020.

          Hội nghị nghe Đồng chí Nguyễn Thị Nền - Ủy viên TT UBMTTQ xã báo cáo nội dung chuyên đề học tập tấm gương đạo đức theo phong cách Hồ Chí Minh Quý II năm 2020.

          Đồng chí Phạm Xuân Hạ - CT UBMTTQ xã điều hành bầu bổ sung cơ cấu thành viên UBMTTQ xã đối với đồng chí Mai Xuân Diến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thay đồng chí Nguyễn Văn Hiền nghỉ công tác theo chế độ. Đ/c Đặng Quang Đại - TB CTMT thôn Đĩnh Đào thay đồng chí Vũ Ngọc Sung; Đồng chí Nguyễn Thị Hà - BTCB - Hiệu phó Trường Mầm non thay đồng chí Phạm Thị Hồng - Hiệu Trưởng Trường Mầm non nghỉ công tác theo quy định của Nhà nước.

          Hội nghị nhất trí các nội dung đã báo cáo tại hội nghị cũng như biểu quyết nhất trí 100% bầu bổ sung 3 đồng chí vào BCH UBMTTQ xã.

          Tại hội nghị đã nghe Đ/c Nguyễn Trung Kết - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo. Đồng chí nhất trí với bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm đã trình tại hội nghị. Cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn đánh giá cao vai trò hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức thành viên luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong xã. 6 tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBMTTQ đã phối hợp với các đoàn thể để động viên nhân dân, hội viên vượt qua khó khăn. Thực hiện tốt mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý như việc huy động các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ cũng như quà để tặng quà các  hộ nghèo, cận nghèo. Vận động hội viên, đoàn viên phòng chống dịch bệnh Covid19, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 40 triệu đồng. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Sau Đại hội tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội cũng như công tác kiện toàn các chức danh chủ chốt sau Đại hội làm cho nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền. Đồng thời chỉ đạo UBMTTQ xã tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ trong thời gian tới.

          Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBMTTQ xã đã thành công tốt đẹp. Các thành viên vui mừng phấn khởi với kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ đã đề ra 6 tháng cuối năm 2020.

 


 
Các bài liên quan
Đại hội khuyến học xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (30/06/2020)
Hội phụ nữ xã Đoàn Thượng tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tuyên dương các điển hình tiên tiến (10/06/2020)
Hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" Hội phụ nữ xã Đoàn Thượng nhổ cỏ, chăm sóc những con đường hoa (27/04/2020)
Chiều 29/11/2019 Hội Cựu chiến binh xã tiến hành tổng kết công tác Hội và Phong trào Hội CCB năm 2019 (29/11/2019)
Chiều ngày 25/10/2019, tại Nhà văn hóa Trung tâm xã, UBMTTQ Việt Nam xã Đoàn Thượng đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia, phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. (29/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay52 
 Hôm qua130
 Tuần này760 
 Tất cả189185 
IP: 3.228.10.34