UBND xã Đoàn Thượng
Thông báo công khai kết quả xét duyệt hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐOÀN THƯỢNG

 

 


Số: 16/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đoàn Thượng, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 
 
 
 
 
 
 
 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả xét duyệt thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn

 do đại dịch Covid-19

 

 

          Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 29/4/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

          Căn cứ Công văn số 1014/HDLS-STC-SYT ngày 10/4/2020 của Liên sở: Tài chính- Y tế về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

          Thực hiện Công văn số: 315/UBND-VP, ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chế độ, chính sách đặc thu trong phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Thượng thông báo kết quả như sau:

           1. Nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

          Tổng số người đề nghị hỗ trợ do đại dịch Covid-19 là 488 người, số người đã được hỗ trợ là 487 người. Trong đó:

          - Người có công với cách mạng: 83 người, số tiền hỗ trợ: 124.500.000đ.

          - Thân nhân người có công với cách mạng: 37 người, số tiền hỗ trợ: 55.500.000đ

          - Người thuộc hộ nghèo: 36 hộ, 65 người, số tiền hỗ trợ 48.000.000đ ( xét bổ sung 1 khẩu hộ ông Mai Xuân Mạnh thôn Cáy, UBND xã đã lập danh sách đề nghị Phòng LĐTB&XH huyện xét hỗ trợ).

          - Người thuộc hộ cận nghèo: 49 hộ 106 người, số tiền hỗ trợ 79.500.000đ

          - Đối tượng bảo trợ xã hội: 198 người, số tiền 295.000.000đ.

          Toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được công chức Văn hóa xã hội phối hợp với tổ công tác của các thôn chi trả đúng theo thời gian quy định.

          2. Nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng tạm ngừng kinh doanh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

          2.1.  Nhóm Hộ kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng tạm ngừng kinh doanh:

          Theo số liệu quản lý của Chi cục Thuế Tứ Lộc, trên địa bàn xã có 44 hộ kinh doanh có  doanh thu dưới 100.000.000đ/năm. Trong đó có 27 hộ vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, 17 hộ bỏ kinh doanh.

          Đến ngày 25/5/2020 có 26 hộ có đơn đề nghị hỗ trợ nộp về UBND xã. Trong đó có 2 hộ là: hộ ông Mai Xuân Mạnh kinh doanh vận tải hàng hóa thôn Cáy đã nhận hỗ trợ đối tượng Hộ nghèo. Hộ bà Nguyễn Thị Thương        - cơ sở làm đẹp đã nghỉ kinh doanh từ trước ngày 01/4/2020, thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội, hiện nay hộ không còn kinh doanh trên địa bàn xã. Như vậy số hộ kinh doanh đề nghị là 24 hộ.

          2.2. Nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

          Toàn xã không có lao động nào đề nghị.

          2.3. Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm:

          UBND xã đã ra quyết định thành lập tổ công tác ở các thôn để tiến hành rà soát. Kết quả các tổ công tác đã rà soát lập danh sách 234 người lao động thuộc nhóm đối  trên gửi về UBND xã.

          Kết quả xét duyệt:

          UBND xã đã tiến hành tiếp nhận, rà soát, tổng hợp và tổ chức xét duyệt các nhóm đối tượng đảm bảo theo nguyên tắc: không trùng lặp đối tượng; bị giảm sâu thu nhập dưới mức chuẩn hộ cận nghèo do mất, thiếu việc làm; không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời đáp ứng đủ điều kiện, trình tự, thủ tục  tuân thủ theo đúng phụ lục số 02, 04 tại Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh quy định.

          Ngày 26/5/2020, UBND xã tổ chức hộ nghị xét duyệt đề nghị cấp trên hỗ trợ:

          - Căn cứ vào kết quả xét duyệt ngày 26/5/2020; kết quả thẩm định, kiểm tra của Đoàn kiểm tra của huyện ngày 9/6/2020 xác định:

          + 232 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và 24 hộ thuộc nhóm kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng tạm ngừng kinh doanh  trong vòng 15 ngày từ 1/4 đến ngày 15/4/2020 đều là những hộ có thu nhập kinh tế thuộc nhóm trung bình trở lên; không  bị giảm sâu thu nhập dưới mức chuẩn hộ cận nghèo, cuộc sống đảm bảo trên mức sống tối thiểu. Do vậy không đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định.

          + Lập danh sách 2 lao động thuê nhà bán hàng ăn phải đóng cửa kinh doanh, điều kiện khó khăn đề nghị hỗ trợ gồm:

          1. Ông: Phùng Văn Anh - thôn Đĩnh Đào

          2. Bà: Tòng Thị Hươi - thôn Đĩnh Đào.

          Vậy UBND xã Đoàn Thượng thông báo công khai để nhân dân nắm được.

  

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy - Lãnh đạo UBND;

- MTTQ và các đoàn thể;

- BTCB - Trưởng thôn;

- Đài truyền thanh;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

Bùi Đức Tòng

 

 

 

 


 
Các bài liên quan
Hội nghị triển khai công tác tháng 6 của UBND xã (16/06/2020)
Quyết định áp dụng bổ sung thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (18/02/2020)
Xã Đoàn Thượng chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra corana (06/02/2020)
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức các Lễ hội mùa xuân Canh Tý (03/02/2020)
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người xã Đoàn Thượng (03/02/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay31 
 Hôm qua130
 Tuần này739 
 Tất cả189164 
IP: 3.228.10.34