Đảng ủy xã
Sáng 01/7/2020, BCH Đảng bộ xã khóa XXVI tổ chức phiên họp thứ 3
 

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại Phòng họp gác 2 - trụ sở làm việc xã, Ban chấp hành đảng bộ tổ chức phiên họp thứ 3.

          Về dự hội nghị có 11 đồng chí trong BCH đảng bộ khóa XXVI.

          Đồng chí Nguyễn Trung Kết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.

VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

          Phần thứ nhất: Hội nghị nghe đồng chí Mai Xuân Diến - Phó BTTTĐU báo cáo triển khai một số nội dung sau:

          1. Thông qua Quy chế làm việc của Đảng ủy-UBKTĐU, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBKTĐU.

          2. Thông qua Quyết định kiểm tra của Đảng ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Đảng ủy, kiểm tra việc xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên sau Đại hội, tại chi bộ 2,chi bộ 3.

          3. Thông qua Quyết định của UBKTĐU về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng tại chi bộ 7,8; công tác thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí tại chi bộ 4 và chi bộ 10.

          4. Thông qua hồ sơ xét đề nghị kết nạp đảng của quần chúng Nguyễn Đình Việt - thôn Đươi.

          Phần thứ hai: Đồng chí Nguyễn Trung Kết-Bí thư ĐU-CT.HĐND xã quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn số 1401-CV/HU, ngày 22/6/2020 của BTVHU về kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2020.

          Phần thứ ba: Đồng chí Bùi Đức Tòng-Phó BTĐU- Chủ tịch UBND xã báo cáo một số nội dung hoạt động quản lý điều hành của UBND xã.

          Phần thứ tư: Hội nghị nghe từng đồng chí đảng ủy báo cáo phản ảnh những thuận lợi, khó khăn, đề xuất hướng giải quyết về lĩnh vực được phân công phụ trách.

          Phần thứ năm: Hội nghị nghe và thống nhất về nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp thường niên của HĐND xã.

          Phần thứ sáu: Đồng chí Nguyễn Trung Kết-Bí thư ĐU-CT.HĐND xã thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy trong tháng 6 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo tháng 7 năm 2020.

Nội dung chính của báo cáo như sau:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 6

* Về sản xuất nông nghiệp

- Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây rau màu các loại. Thu hoạch lúa chiêm xuân, tính tới 10/6 toàn xã đã thu hoạch song 100% diện tích. Chỉ đạo nhân dân chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón để gieo cấy lúa mùa đúng phương án kế hoạch. Chủ động thu hoạch các cây rau màu trồng cây vụ hè và hè thu.

- HTXDVNN thực hiện các khâu dịch vụ phục vụ nhân dân như bơm nước tưới cho các diện tích cây rau màu, thông báo phòng trừ sâu bệnh. Tổ chức lạo vét kênh mương bê tông. Tổ chức  xây dựng kế hoạch thực hiện các khâu dịch vụ, kế hoạch chống úng nội đồng vụ mùa năm 2020.

          * Về công tác chỉ đạo của HĐND và UBND xã

- HĐND tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) thành công tốt đẹp. TTHĐND xã tổ chức Hội nghị liên tịch và phối hợp với UBMTTQ xã chỉ đạo các Đại biểu HĐND xã, BCTMT các thôn tổ chức tiếp xúc cử tri qua BCTMT thôn để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2020.

* Công tác chỉ đạo của UBND xã

- Triển khai và duyệt phương án của các thôn về sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2020 và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. Phương án phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2020.

- Tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản đóng góp, nợ đọng của nhân dân, kết hợp trả tiền các hộ nông dân được Nhà nước hỗ trợ diện tích bị ảnh hưởng thiên tai năm 2018.

- Phối hợp đơn vị thi công chỉ đạo, giám sát, đổ mái tầng 2 nhà Hiệu bộ trường Mầm non khu I. Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các nhiệm vụ cuối năm học theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên.

          - Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

- Chỉ đạo các đồng chí chuyên môn tiến hành xây dựng các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XXV.

          - Ban hành và triển khai Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội khuyến học lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

          - Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết năm học 2019-2020, bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương.

          - Chỉ đạo tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm theo kế hoạch.

          - Đảm bảo tốt tình hình ANCT – TTAT XH, luôn tăng c­ường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú trên địa bàn khu trung tâm xã.

          - BCHQS xã Tổ chức hiệp đồng với Ban CHQS huyện chuẩn bị Hội trường, thao trường, bãi tập phục vụ Dân quân các binh chủng của 9 xã về huấn luyện tại địa bàn xã quân số 190 Đ/c, thời gian huấn luyện từ 01/6 đến 13/6. Tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4, quân số 31 Đ/c, Dân quân binh chủng Bảo đảm 15 Đ/c; Binh chủng súng máy 12,7 ly 23 Đ/c, thời gian từ ngày  01-13/6. Cử lực lượng Dự bị đông viên gồm 3 Đ/c thuộc Tiểu đoàn Thông tin tỉnh  đi huấn luyện tại Nam Sách, thời gian 10 ngày kể từ ngày 8-17/6. Chuẩn bị tài liệu và nội dung phục vụ Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát  HĐNVQS xã về công tác thực hiện Luật NVQS 3 năm 2018-2020 tại gác 2 UBND huyện, được Đoàn giám sát đánh giá cao. Tổ chức tập luyện 10 Đ/c DQCĐ tham gia kiểm tra sau huấn luyện; Ngày 26/6 Kiểm tra môn chính trị, môn chiến thuật và Đội ngũ tại Hội trường Phương Hưng cũ; Ngày 27/6 tham gia bắn đạn thật tại Thị xã Kinh Môn.

          * Về hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể:

          - MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền thu hoạch nhanh gọn lúa chiêm xuân, tuyên truyền thực hiện phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như phương án sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2020. XD báo cáo MTTQ tham gia XD chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, phối kết hợp với TTHĐND chỉ đạo 6 thôn tổ chức tiếp xúc cử tri qua Ban công tác mặt trận thôn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XXV.

          - Đoàn thanh niên xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động hè, sinh viên tình nguyện năm 2020, tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

          - Hội CCB tổ chức họp BCH chỉ đạo các chi hội sơ kết 6 tháng đầu năm, phát động các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm, phối kết hợp động viên hội viên tham gia thực hiện các hoạt động tại địa phương.

- Hội phụ nữ chỉ đạo các chi hội sơ kết và xây dựng báo cáo, tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, đồng thời tổng kết phong trào thi đua nêu gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Duy trì hoạt động vay vốn, phối kết hợp cùng hội nông dân xã tổ chức tập huấn truyền giao KHKT cho hội viên.

- Hội Nông dân xây dựng kế hoạch phối hợp các đoàn thể tổ chức hội thảo, truyền giao KHKT trồng và chăm sóc cây lúa và rau màu vụ mùa cho nhân dân, thu tiền và triển khai tiếp tục cung ứng phân bón trả chậm. Phối hợp với Trung tâm khuyến nông chuẩn bị các điều kiện để khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn về nuôi trồng thủy sản tại thôn Đươi cho 35 hội viên nông dân.

- Hội Khuyến học xã tổ chức Đại hội đại biểu Khuyến học xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào chiều ngày 28/6/2020, thành công tốt đẹp.

* Về công tác xây dựng Đảng:

- Xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKTĐU nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực Hội Khuyến học xã về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Khuyến học xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Chỉ đạo các đoàn thể xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Chỉ đạo Chi bộ 2 thôn Đươi hướng dẫn quần chúng làm hồ sơ kết nạp đảng.

          - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc (22/6/1946-22/6/2020).

          - Cử 20 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia 5 lớp tập huấn, nghiệp vụ tại Trung tâm BDCT huyện.

          - Cử 4 đồng chí đảng viên ở 2 nhà trường THCS và MN tham gia lóp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho đối tượng 4.

          - Tập trung chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể học tập chuyên đề quý II/2020, Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 7/2020

* Về sản xuất nông nghiệp

Chỉ đạo nhân dân gieo cấy xong lúa mùa đảm bảo đúng kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhất; ngay sau khi gieo cấy tiến hành chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Tiếp tục chỉ đạo trồng cây rau màu vụ hè và hè thu. Tổ chức đoàn cán bộ đi kiểm tra thăm đồng để đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện phương án sản xuất vụ mùa năm 2020 để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Chỉ đạo HTXDVNN thực hiện các khâu dịch vụ phục vụ cho các loại cây trồng, đặc biệt là dịch vụ nước ngả ruộng cấy cho vụ mùa. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch dịch vụ và phương án phòng chống úng nội đồng. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây rau màu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

          * Về công tác chỉ đạo của HĐND và UBND xã

* Hoạt động của HĐND xã

- Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tổng hợp các ý kiến tiếp xúc cử tri qua BCTMT ở các thôn. Tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND xã 6 tháng đầu năm 2020, dự kiến từ ngày 20 đến ngày 22/7/2020.

* Công tác chỉ đạo của UBND xã

- Chỉ đạo các thôn tiếp tục triển khai phương án sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2020 và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. Phương án phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2020. Tổ chức kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ để chuẩn bị thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, giảm tối thiểu về thiệt hại khi có mưa, bão, úng  xảy ra.

- Chỉ đạo ngành Y tế thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chủ động các biện pháp phòng trừ dịch bệnh mùa hè.

- Tiếp tục tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

          - Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Tiếp nhận và cấp phát kịp thời, đầy đủ quà của Nhà nước, tỉnh, xã cho các đối tượng người có công. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho một số đối tượng gia đình liệt sỹ, thương binh tiêu biểu, mẹ Việt Nam anh hùng. UBND xã trích kinh phí mua biếu mỗi đối tượng 1kg đường, đồng thời chỉ đạo các thôn tổ chức gặp mặt, trao quà nhân dịp ngày 27/7. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ.

- BCĐ hoạt động hè của xã tổ chức tốt hoạt động hè cho TTN nhi đồng.

- Tiếp tục tiến hành thu các khoản nợ đọng và các khoản đóng góp của nhân dân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XXV.

- Tổ chức họp UBND để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân công cán bộ UBND phụ trách các thôn. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị UBND huyện phê duyệt luân chuyển một số vị trí công chức.

- Chỉ đạo trường Tiểu học, THCS tổ chức tốt lễ bế giảng năm học, đồng thời bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu nhà Hiệu bộ và bếp ăn một chiều trường Mầm non khu I, đảm bảo chất lượng và kỹ mỹ thuật theo thiết kế.

          - Tiếp tục đảm bảo tốt tình hình ANCT - TTAT XH, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú trên địa bàn. Phối hợp với đoàn TNCSHCM quản lý các cháu thanh thiếu niên về sinh hoạt hè tại các cơ sở.

          - BCHQS xã Cử lực lượng Dự bị động viên gồm 7 Đ/c thuộc lữ pháo binh 164 Quân đoàn 2 đi huấn luyện tại Bắc giang, thời gian 1 tháng kể từ ngày 7/7/2020. Trong đó 2 sĩ quan và 5 hạ sĩ quan. Chẩn bị tài liệu và tham mưu giúp Đ/c Chính trị viên tham dự hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020 tại Ban CHQS huyện vào ngày 9 ,10/7. Phát động LLVT tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và cuộc thi tìm hiểu "Quân khu ba 75 năm đồng hành cùng dân tộc". Tiếp tục triển khai xét đợt 2 cho các đối tượng Dân công hỏa tuyến và thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về quy định hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Phối hợp với Hội CCB, VHTB&XH, Đoàn Thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ vào 26/7 theo chỉ đạo của UBND xã.

* Về hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể:

          - MTTQ tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng hợp ý kiến cử tri tham gia kỳ họp thứ 15 HĐND xã. thông qua báo cáo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Hiệp thương bổ sung thành viên trong UBMTTQ xã.

          - Đoàn thanh niên  tổ chức hoạt động hè cho các thôn, dọn vệ sinh NTLS, phối hợp cùng BCH QS xã tổ chức lễ thắp nến chi ân tại NTLS vào tối ngày 26/7/2020.

          - Hội CCB tổ chức các hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sỹ, tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp 27/7.

- Hội phụ nữ tổ chức, chỉ đạo các chi hội thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp 27/7.

- Hội ND tổ chức các bước kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội, đồng thời chỉ đạo các chi hội thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp 27/7, tiếp tục việc cung ứng phân bón trả chậm cho nhân dân.

- Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập công đoàn Việt nam, kiện toàn chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn xã, triển khai kế hoạch đi thăm quan.

* Về công tác xây dựng Đảng:

- Ban hành và triển khai Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKTĐU nhiệm kỳ 2020-2025.

- Triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổ chức kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm theo sự chỉ đạo của BTV huyện ủy.

- Tổ chức kiện toàn Ban tuyên giáo và Khối dân vận Đảng ủy.

- Chỉ đạo Hội ND xã tổ chức kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.  

- Chỉ đạo HĐND tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các chi bộ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2020.

          - Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ.

          - Tham gia hội nghị giao ban bí thư chi bộ nông thôn tháng 7.

          - Tập trung chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể học tập chuyên đề quý III/2020: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

           Qua nội dung triển khai Đảng ủy đã thảo luận thống nhất cao với nội dung báo cáo. Đồng chí Nguyễn Trung Kết- Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã đã tóm tắt kết luận toàn bộ nội dung, đồng thời giao cho TT.HĐND, UBND,UBMTTQ, các ngành đoàn thể phối hợp các cấp ủy chi bộ trực thuộc và từng cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ chủ động triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết tại phiên họp thứ 3 BCH Đảng bộ khóa 26, từng bước triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

 

         


 
Các bài liên quan
Phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (10/06/2020)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (10/06/2020)
Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hải Dương về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đoàn Thượng (22/10/2019)
Đảng bộ xã Đoàn Thượng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị (03/09/2019)
Đảng bộ xã Đoàn Thượng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng; Hội nghị Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII ; Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác xây dựng đảng 2019 (22/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay37 
 Hôm qua130
 Tuần này745 
 Tất cả189170 
IP: 3.228.10.34